fbpixel

УСЛУГИ

IBA ПАКЕТЫ УСЛУГ

Мы разработали различные пакеты услуг, которые охватывают отдельные этапы поступления или общую поддержку в процессе зачисления в школы США.

IBA SILVER
  Основываясь на ваших академических и спортивных достижениях и знании английского языка, мы предоставим вам анализ того, на какие школы и стипендии вы можете претендовать.
  Мы познакомим вас с основными характеристиками школ-пансионов, преимуществами американской системы образования, образом жизни в школах-пансионах, а также внеклассными и выходными мероприятиями, которые ожидают учеников.. Мы предоставляем вам информацию о школах, по нескольким критериям: штат США, учебный план, занятия спортом и искусством, предлагаемые школой, подбор школы с интересующей вас программой.
  Основываясь на вашем профиле, мы предоставляем вам 3 лучших школы, которые, по нашему мнению, больше всего вам подойдут.
IBA GOLD
  В этот комплект входят все услуги, в которые входят в IBA SILVER, а также перечисленные ниже услуги.
  Мы помогаем вам на протяжении всего процесса подготовки к зачислению, который включает в себя следующие этапы: 1 - Заполнение анкеты 2 - Написание документации (эссе и мотивационное письмо на основе школьных критериев) 3 - Подготовка академической документации (отзывы, рекомендации профессора) 4 - Подготовка к собеседованию в Skype с приемной комиссией школы. 5 - Тест на знание английского языка.
  Вы получите подробные ответы на часто задаваемые вопросы о поступлении в школу, о миссии школ, путешествиях, школьных предметах и т. д.
IBA ELITE
  В этот пакет входят все услуги, в которые входит пакет IBA GOLD, а также перечисленные ниже услуги.
  Мы предоставляем стипендии всем нашим кандидатам в зависимости от их студенческих профилей и нескольких других факторов: на какую оценку они претендуют, в какие спортивные или другие внеклассные занятия они вовлечены, владение английским языком, средний балл, как долго они планируют оставаться в США и др.
  Каждый год, в октябре, официальные представители престижных американских школ-пансионов приезжают в Белград, чтобы представить свои программы и требования к зачислению. Эти презентации закрыты для публики; они предназначены только для кандидатов, которые соответствуют высоким академическим критериям школы и В этом случае родители могут получить дополнительную информацию об академических, спортивных и художественных стипендиях.
IBA SUPER ELITE
  В этот комплект входят все услуги, в которые входит комплект IBA ELITE, а также перечисленные ниже услуги.
  Недельная поездка для тех, кто хочет посетить школы-пансионы, прежде чем принять окончательное решение. Поездка включает посещение от 6 до 8 школ, экскурсию по их кампусам, встречи с профессорами и студентами, проживание и питание.

Izbor škole.

Sarađujemo isključivo sa proverenim boarding školama koje su reputaciju stekle zahvaljujući najsavremenijem pristupu deci i njihovim individualnim potrebama. Upoznajemo vas sa osnovnim karakteristikama boarding škola, prednostima američkog obrazovnog sistema, načinom života u internatu kao i vanškolskim i vikend aktivnostima koje očekuju učenike. Zato posebno vodimo računa o profilu svakog kandidata i preporučujemo škole koje će biti idealne za njihov akademski napredak pre svega, ali takođe i razvoj u sportu i umetnosti.

Pripreme za upis (Admission Process).

Prvi korak za upis je popunjavanje prijavnog formulara (application form) na osnovu koga škola dobija uvid o kakvom profilu kandidata se radi. Aplikacija se sastoji iz više delova (jedan de popunjava kandidat, drugi deo roditelj, postoje esej pitanja takođe).Ovaj momenat je jako bitan Zatim sledi priprema dokumentacije i dostavljanje iste odgovarajucoj skoli. Procedure koji se razlikuju u zavisnosti od škole koju želite da upišete. Neophodno je obaviti razgovor putem skajpa, poslati eseje i motivaciono pismo, ali i odgovoriti na specifična pitanja (pismeno ili usmeno).

IBA Stipendije

Svim našim kandidatima omogućavamo stipendije u zavisnosti od njihovih profila i nekoliko faktora: za koju godinu aplicira, kojim sportom ili nekim drugim vanškolskim aktivnostima se bavi, nivoa znanja engleskog jezika, proseka ocena iz škole, koliko dugo planira da ostane u SAD i slično.

 • Konsultacije uživo ili preko skajpa u trajanju od sat vremena gde dobijate uvodne informacije o procesu aplikacije na boarding škole u SAD.
 • Utvrđivanje profila kandidata na osnovu dosadašnjih akademskih i sportskih postignuća.
 • Detaljan pregled škola koje su vam na raspolaganju na osnovu nekoliko kriterijuma (države u SAD, nastavnog plana i programa, sporta i umetničke discipline koje škola nudi, specifičnog izbora predmeta, mogućnosti za dobijanje stipendija).
 • Naše sugestije i preporuke za TOP 3 škole.
 • Sve stavke paketa IBA silver.
 • Pripremu dokumentacije za upis u školu.
 • Pristup posebnoj sekciji na našem sajtu gde ćete dobiti detaljne odgovore na najčešće postavljana pitanja roditelja u vezi sa prijemom u školu, viziranjem, putovanjem, školskim predmetima i slično.
 • Prevod dokumenata neophodnih za upis.
 • Sve stavke paketa IBA gold.
 • IBA paket stipendija za boarding škole.
 • Pozivno pismo za prezentacije boarding škola zatvorenog tipa (za one koji se prijave pre 15.oktobra) koje organizujemo svake godine za ograničen broj kandidata.
 • Sve stavke paketa IBA Elite.
 • Posetu boarding školama u SAD.

Pomoć pri upisu i viziranju (Acceptance Process)

Nakon potvrde o prijemu za željenu školu, biće potrebno da se dostavi dodatna dokumentacija (Parent Persmission Forms, Immunization Card) odnosno da se uspešno sprovede proces apliciranja za F1 studentsku vizu.

Poseta Boarding školama (IBA FAM Boarding School Tour)

Jednonedeljno putovanje za malu grupu kandidata koji žele da posete boarding škole u SAD. To je jedinstvena prilika da učenici upoznaju škole pre nego što se opredele za neku od njih. Putovanje obuhvata posetu od 6 do 8 škola, obilazak njihovih kampusa, upoznavanje sa profesorima i đacima. Važno je da naglasimo da su ovo intenzivna putovanja sa jutanjim polascima i večernjim dolascima.

Prezentacije Boarding škola (Boarding School Reception)

Svake godine imamo čast da ugostimo zvanične predstavnike predstižnih američkih boarding škola. Tradicionalno nas posećuju kao pouzdane partnere kako bi predstavili svoje programe. Tom prilikom roditeljima i deci nakon prezentacije omogućavamo da u neposrednom razgovoru sa predstavnicima škola dobiju sve informacije o mogućnostima za akademske, sportske i umetničke stipendije. Učešće na prezentacijama je ograničeno. Pristup omogućavamo samo onim kandidatima koji su veoma motivisani i ispunjavaju visoke akademske kriterijume škola.

Copyright © IBA Consulting. All rights reserved.