fbpixel

Usluge

PAKETI USLUGA

Kreirali smo pakete usluga koji obuhvaju pojedinačne etape ili celokupnu podršku u procesu upisa na srednje škole u SAD.

IBA silver
  U toku sat vremena razgovora dobijate uvodne informacije o procesu aplikacije i potrebnoj dokumentaciji. Upoznajemo vas sa osnovnim karakteristikama boarding škola, prednostima američkog obrazovnog sistema, načinom života u studentskom domu, kao i vanškolskim aktivnostima.
  Upoznajemo vas sa rokovima za apiciranje, spiskom dokumentacije koja vam je potrebna i dajemo vam savete kako da je pripremite.
  Na osnovu akademskih i sportskih postignuća, znanja engleskog jezika, talenata i drugih kriterijuma na licu mesta utvrđujemo profil kandidata u odnosu na profil učenika u američkim srednjim školama.
  Dajemo vam informacije o školama koje su vam na raspolaganju na osnovu nekoliko kriterijuma: države u SAD, nastavnog plana i programa, sportova i umetnosti koje škola nudi, specifičnog izbora predmeta.
IBA gold
  Uključuje sve usluge koje IBA SILVER paket nudi.
  (Pomažemo vam u celokupnom procesu priprema za upis koji podrazumeva sledeće korake: 1 - Popunjavanje prijavnog formulara (Application form) 2 – Pisanje dokumentacije (eseja i motivacionog pisma na osnovu kriterijuma škole) 3 – Pripremu akademske dokumentacije (svedočanstva, preporuke profesora) 4 − Pripremu za intervju putem skajpa sa izbornom komisijom škole 5 − Pripremu za test engleskog (English Profieciency Test)
  (Dobijate detaljne odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa prijemom u školu, viziranjem, putovanjem, školskim predmetima i slično.)
IBA elite
  Uključuje sve usluge koje IBA GOLD paket nudi.
  (Svim našim kandidatima omogućavamo stipendije u zavisnosti od njihovih profila i nekoliko faktora: za koju godinu apliciraju, kojim sportom ili nekim drugim vanškolskim aktivnostima se bave, nivoa znanja engleskog jezika, proseka ocena iz škole, koliko dugo planiraju da ostane u SAD i slično)
  (Svake godine u oktobru zvanični predstavnici prestižnih američkih boarding škola dolaze u Beograd kako bi predstavili svoje programe i uslove za upis. Ove prezentacije su zatvorenog tipa, a pristup omogućavamo samo onim kandidatima koji su veoma motivisani i ispunjavaju visoke akademske kriterijume škola. Ovom prilikom roditelji mogu da dobiju dodatne informacije o mogućnostima za akademske, sportske i umetničke stipendije.)
IBA super elite
  Uključuje sve usluge koje IBA ELITE paket nudi.
  (Jednonedeljno putovanje za kandidate koji žele da posete boarding škole pre nego što donesu konačnu odluku. Putovanje obuhvata posetu od 6 do 8 škola, vođeni obilazak njihovih kampusa, upoznavanje sa profesorima i đacima, obezbeđeni smeštaj i hranu.)

Izbor škole.

Sarađujemo isključivo sa proverenim boarding školama koje su reputaciju stekle zahvaljujući najsavremenijem pristupu deci i njihovim individualnim potrebama. Upoznajemo vas sa osnovnim karakteristikama boarding škola, prednostima američkog obrazovnog sistema, načinom života u internatu kao i vanškolskim i vikend aktivnostima koje očekuju učenike. Zato posebno vodimo računa o profilu svakog kandidata i preporučujemo škole koje će biti idealne za njihov akademski napredak pre svega, ali takođe i razvoj u sportu i umetnosti.

Pripreme za upis (Admission Process).

Prvi korak za upis je popunjavanje prijavnog formulara (application form) na osnovu koga škola dobija uvid o kakvom profilu kandidata se radi. Aplikacija se sastoji iz više delova (jedan de popunjava kandidat, drugi deo roditelj, postoje esej pitanja takođe).Ovaj momenat je jako bitan Zatim sledi priprema dokumentacije i dostavljanje iste odgovarajucoj skoli. Procedure koji se razlikuju u zavisnosti od škole koju želite da upišete. Neophodno je obaviti razgovor putem skajpa, poslati eseje i motivaciono pismo, ali i odgovoriti na specifična pitanja (pismeno ili usmeno).

IBA Stipendije

Svim našim kandidatima omogućavamo stipendije u zavisnosti od njihovih profila i nekoliko faktora: za koju godinu aplicira, kojim sportom ili nekim drugim vanškolskim aktivnostima se bavi, nivoa znanja engleskog jezika, proseka ocena iz škole, koliko dugo planira da ostane u SAD i slično.

 • Konsultacije uživo ili preko skajpa u trajanju od sat vremena gde dobijate uvodne informacije o procesu aplikacije na boarding škole u SAD.
 • Utvrđivanje profila kandidata na osnovu dosadašnjih akademskih i sportskih postignuća.
 • Detaljan pregled škola koje su vam na raspolaganju na osnovu nekoliko kriterijuma (države u SAD, nastavnog plana i programa, sporta i umetničke discipline koje škola nudi, specifičnog izbora predmeta, mogućnosti za dobijanje stipendija).
 • Naše sugestije i preporuke za TOP 3 škole.
 • Sve stavke paketa IBA silver.
 • Pripremu dokumentacije za upis u školu.
 • Pristup posebnoj sekciji na našem sajtu gde ćete dobiti detaljne odgovore na najčešće postavljana pitanja roditelja u vezi sa prijemom u školu, viziranjem, putovanjem, školskim predmetima i slično.
 • Prevod dokumenata neophodnih za upis.
 • Sve stavke paketa IBA gold.
 • IBA paket stipendija za boarding škole.
 • Pozivno pismo za prezentacije boarding škola zatvorenog tipa (za one koji se prijave pre 15.oktobra) koje organizujemo svake godine za ograničen broj kandidata.
 • Sve stavke paketa IBA Elite.
 • Posetu boarding školama u SAD.

Pomoć pri upisu i viziranju (Acceptance Process)

Nakon potvrde o prijemu za željenu školu, biće potrebno da se dostavi dodatna dokumentacija (Parent Persmission Forms, Immunization Card) odnosno da se uspešno sprovede proces apliciranja za F1 studentsku vizu.

Poseta Boarding školama (IBA FAM Boarding School Tour)

Jednonedeljno putovanje za malu grupu kandidata koji žele da posete boarding škole u SAD. To je jedinstvena prilika da učenici upoznaju škole pre nego što se opredele za neku od njih. Putovanje obuhvata posetu od 6 do 8 škola, obilazak njihovih kampusa, upoznavanje sa profesorima i đacima. Važno je da naglasimo da su ovo intenzivna putovanja sa jutanjim polascima i večernjim dolascima.

Prezentacije Boarding škola (Boarding School Reception)

Svake godine imamo čast da ugostimo zvanične predstavnike predstižnih američkih boarding škola. Tradicionalno nas posećuju kao pouzdane partnere kako bi predstavili svoje programe. Tom prilikom roditeljima i deci nakon prezentacije omogućavamo da u neposrednom razgovoru sa predstavnicima škola dobiju sve informacije o mogućnostima za akademske, sportske i umetničke stipendije. Učešće na prezentacijama je ograničeno. Pristup omogućavamo samo onim kandidatima koji su veoma motivisani i ispunjavaju visoke akademske kriterijume škola.

Copyright © IBA Consulting. All rights reserved.